ÇEVRE POLİTİKASI

Faaliyetlerimizle ilgili yürürlükte bulunan kanun, mevzuat ve yönetmeliklere uymaya taahhüt eder. Atık su, Metal, plastik, yağ, kâğıt ve benzeri atıkların azami oranda değerlendirilmesini sağlamak için gerekli tedbirleri alır. Emisyon değerleri, titreşim, toz ve gürültü seviyesi düşük makinalar kullanmaya özen gösterir. Çevre etkilerimizin bilincinde olarak, havaya, toprağa, suya ve diğer doğal ortamlara yönelik kirlenmenin önlenmesini sağlamak, doğal hayatın korunması için uygun makine/teçhizatları kullanmak, gerek hammadde gerekse enerji kaynaklarını etkin ve planlı kullanımını sağlayarak, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevreyi miras bırakmak ve çevre yönetim sisteminin sürekli iyileşmesini sağlamak UĞURAL İnşaatın Çevre Politikasıdır.