KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalitenin değişen ve gelişen müşteri beklentilerinin tam ve doğru olarak tespit edilmesi ve karşılanmasıyla mümkün olacağının bilincinde olan firmamız tüm faaliyetlerinde aşağıdaki hususları dikkate almaktadır. Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak, kaliteden ödün vermeden, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda başarılı bir şekilde rekabet etmek, Uğural ile çalışanları arasında güveni, anlayışı, memnuniyeti ve iletişimi sağlamak, Çalışanlarımızın sürekli eğitimi için gerekli kaynakları temin etmek ve sürekliliğini sağlamak, Yasal Standart ve mevzuatları dikkate alarak , yeni tasarımların uygulayıcısı olmak, Güvenli, sağlıklı, verimli bir iş ortamı oluşturmak, Çevreye ve doğaya saygılı bir kurum oluşturmak, Müşterilerimize, ürün ve hizmette yüksek kaliteyi en hızlı şekilde ve her defasında sunmak, BU HEDEFE ULAŞMAK; Üst yönetimin sürekli ve kararlı desteği / katılımı, Müşteri şartnamelerine, kanun, mevzuat, yönetmelikler ve standartlara uygun olarak çalışmak, Üretimlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini prensip edinerek, kalite yönetim sistemini iyileştiren bir kuruluş olmayı sürdürmek amacımızdır. Havaya, toprağa, suya ve diğer doğal kaynaklara yönelik kirlenmenin önlenmesi ve doğal kaynakların tasarruflu kullanılması, “ Sürekli İyileşme ” felsefesinin her zaman uygulanabilir olması Kurmuş olduğumuz Kalite Yönetim Sistemi ile Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre etkinliklerinde tüm personelimize sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlanması, Bu ortamın sağlanması için gerekli kaynakları temin edilmesi