ÜRÜNLER

  MICIR   PLENTMİKS TEMEL   ASFALT   HAZIR BETON
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

0-4
0/22
0/38
0/63
4/12
12/12
22/38
40/60
60/80
90/120
Baypas
*

*
Tip 1

Tip 2
*
*

*

*
*
Bitümlü Temel
(Tip A - Tip B)

Binder

Aşınma
( Tip 1 - Tip 2)
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
Gro Beton
(250 - 300 - doz)

C14
C16
C18
C20
C25
C30
C40
C50