Sertifika ve Belgeler

Sertifika ve Belgeler

uğural inşaat

SERTİFİKA VE BELGELER

Şirketimiz; beton yapımında kullanılmak amacıyla, doğal, yapay veya geri kazanılmış agregaların, dolgu malzemesi olarak kullanılan agregaların ve bu malzemelerin oluşturduğu karışımların özelliklerini belirleyen  TS 706 EN 12620 Kalite Yönetim Sistemine sahiptir.

Bununla birlikte, hata ve kusurların azaltılması, ortadan kaldırılması ve daha da önemlisi önlenmesi ve müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler üretilmesi amacıyla Uluslararası Standart Örgütünün hazırlamış olduğu aşağıda yazılı bulunan ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgelerine sahiptir. Sistemin sağlıklı işleyip işlemediği de her yıl yapılan ara denetimlerle ölçülmektedir.

Agrega, Asfalt, Plant Mix Temini, Satışı ve Uygulaması, Hazır Beton Üretimi ve Satışı, Alt Yapı ve Üst Yapı İnşaat Taahhüt Hizmetleri kapsamında alınan ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasına sahiptir.

Agrega, Asfalt, Plant Mix Temini, Satışı ve Uygulaması, Hazır Beton Üretimi ve Satışı, Alt Yapı ve Üst Yapı İnşaat Taahhüt Hizmetleri kapsamında alınan ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasına sahiptir.

Agrega, Asfalt, Plant Mix Temini, Satışı ve Uygulaması, Hazır Beton Üretimi ve Satışı, Alt Yapı ve Üst Yapı İnşaat Taahhüt Hizmetleri kapsamında alınan OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına sahiptir.

Ayrıca,  ürünün ilgili yönetmeliğin tüm gereklerini karşıladığı anlamına gelen, bir sağlık ve güvenlik işareti olan ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında malların serbest dolaşımını sağlamak amacıyla kullanılan, ürünün kullanıldığı çevre açısından güvenli olduğunu gösteren, Avrupa Standartlarına uygun olarak tasarlanıp üretildiğini simgeleyen CE uygunluk işaretine sahiptir.

Bir ürün veya hizmetin, deney, muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, personel belgeleri vb gerçekleştirilen çalışmaların uygunluk teyit belgelerinin güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla hazırlanan, akreditasyon uygunluk değerlendirme kuruluşunca oluşturulmuş bir kalite altyapısı olan Akreditasyon Uygunluk Belgesine sahiptir.

Türkiye Hazır Beton Birliği KGS iktisadi İşletmesi (Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu No:001) tarafından Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yapı malzemesi betonların imalatçı tarafından fabrika üretim kontrolü, tesiste alınan numunelerin belirlenen deney planına göre deneye tabi tutulması ve başlangıç tip deneyleri; hazır beton tesisinin ve fabrika üretim kontrolünün başlangıç tetkiki, periyodik gözetimi değerlendirmesi, onayı ve inşaat sahasında alınan numuneler üzerinde ürün tetkiki yapılarak, TS EN 206:2014 (TS 13515:2014’ün şartları da dahil) standardında üretim yapıldığını belgeleyen G 001 – U001 Uygunluk Belgesine sahiptir.

Şirketimiz ayrıca, TÜRKİYE HAZIR BETON BİRLİĞİ ÜYESİ’dir